เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกหรือตัวแทนขาย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทตกลงจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บุคคลภายนอกมิได้ทำการเผยแพร่ทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน  กรุณากรอกข้อมูลที่ระบุไว้ ให้สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือจัดส่งของรางวัลในอนาคต

หมายเหตุ : ส่งหลักฐานการสมัครตัวแทนจำหน่าย สำเนาบัตรประชาชนเข้ามาที่อีเมลล์  trigangsters@gmail.com