สมัครสมาชิก

** ระบบสมาชิกนี้เป็นระบบตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ลูกค้าทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครตัวแทนจำหน่าย

** สำเนาบัตรประชาชน อัพโหลดไฟล์รูปภาพ(.jpg) เท่านั้น (Max size 5 MB.)

มีหน้าร้าน
เว็บไซต์
Facebook
Instragram
LINE
อื่นๆ
ท่านเคยขายของออนไลน์มาก่อนหรือไม่?
เคยขาย
ไม่เคยขาย
เคยเป็นตัวแทนขายสินค้าออนไลน์มาก่อนหรือไม่?
เคยเป็นตัวแทนขายแบรนด์อื่นๆ
ยังไม่เคยเป็นตัวแทน
สร้างแฟนเพจหรือเว็บไซต์เป็นหรือไม่?
เป็นทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์
สร้างแฟนเพจเป็น เว็บไซต์ไม่เป็น
ไม่เป็นทั้ง 2 แบบเลย ไม่เคยทำ
เคยทำโฆษณาบน Google หรือ Facebook หรือไม่?
เคยลงทั้ง Google และ Facebook
เคยลงโฆษณา Facebook
เคยลงโฆษณา Google
ไม่เคยลงโฆษณาทำไม่เป็นเลยทั้ง 2 แบบ
ข้อตกลงของตัวแทน

เงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนแบรนด์ ME

  1. ห้ามตัวแทนขายสินค้าราคาต่ำกว่าที่บริษัทกำหนดเด็ดขาด 
  2. ห้ามขายสินค้าใน Shopping Online เช่น LAZADA, Shopee
  3. เรทราคาตัวแทน / ขายปลีก ต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  4. ห้ามแถมสินค้า หรือ ทำโปรโมชั่นก่อนได้รับอนุญาต
  5. ห้ามรวมกันซื้อ / แลกของ / หรือสั่งของข้ามสายงาน หากพบบริษัทฯ จะตัดสิทธิการเป็นตัวแทนขายทันที
  6. หากพบเห็นการกระทำไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะยกเลิกสิทธิ์ประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิการเป็นสมาชิกของบริษัททันที

**** หากตัวแทนจำหน่ายผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับ และกฏการขายสินค้าของบริษัทฯ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ แบรนด์ หรือทำให้เสียโครงสร้างของราคาและตลาดในภาพรวม ทางบริษัทจะตัดสิทธิ์ตัวแทนจำหน่าย และมีโทษปรับเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท และดำเนินคดีตามกฏทันที ****

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกหรือตัวแทนขาย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทตกลงจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บุคคลภายนอกมิได้ทำการเผยแพร่ทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน กรุณากรอกข้อมูลที่ระบุไว้ ให้สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือจัดส่งของรางวัลในอนาคต

ฉันได้อ่าน และ ยืนยัน ข้อตกลงของตัวแทน แล้ว