เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง หลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้า โปรดแจ้งว่าท่านได้มีการชำระค่าสินค้าเข้ามาแล้ว เพื่อเจ้าหน้าที่เราจะได้ทราบ และทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป หากท่านไม่ได้แจ้งชำระ ทางเราอาจไม่ทราบได้ว่าเงินที่เข้ามาเป็นของบุคคลใด


รายละเอียดการโอน
บาท (ใส่เป็นตัวเลข)
(dd-mm-yy)
Captcha Image