รูปแบบการจัดส่งสินค้า

  1. ไปรษณีย์ไทย EMS (เท่านั้น)
  2. Kerry Express

ค่าจัดส่งสินค้า

ค้าจัดส่งสินค้าจะคำนวนตามจำนวนสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อ โดย

จำนวน ไปรษณีย์ (EMS) Kerry Express
กทม./ตจว.
1-8 ก้อน น.น. ไม่เกิน 500 กรัม 57 บาท 70 / 85 บาท
9-20 ก้อน น.น. ไม่เกิน 1,500 กรัม 87 บาท 70 / 85 บาท
21-48 ก้อน น.น. ไม่เกิน 2,500 กรัม 127 บาท 95 / 105 บาท
49-80 ก้อน น.น. ไม่เกิน 3,500 กรัม 147 บาท 105 / 120 บาท

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

  • ไปรษณีย์ไทย EMS : 2-3 วัน 
  • Kerry Express : 1- 2 วัน

ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า